ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Development and implementation of pilot programs for social and professional integration rehabilitation of students with autism

Author : Σοφία Μαυροπούλου, Καλλιόπη Τσακπίνη, Ευαγγελία Μαγαλιού,Ευδοκία Μητροπούλου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top