Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Α thorough presentation of current evidence-based educational approaches for students with autism.

Author : Σοφία Μαυροπούλου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top