Απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης για την κοινωνική ένταξη των παιδιών με αυτισμό στο γενικό σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Opinions and practices of Parallel Support teachers on the social inclusion of children with autism in general school in secondary education

Author: Σκούρα Αναστασία Λάμπρου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top