Αυτισμός: Πρόγραμμα Παρέμβασης σε μαθητή με σύνδρομο Asperger στις κοινωνικές δεξιότητες

A detailed case study citation of a child with high-functioning autism (Asperger syndrome) and the holistic approach taken to improve his social deficits.

Author : Αθηνά Γαλανάκη, Ελευθερία Σάλμοντ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top