Αυτορρύθμιση στο σχολείο για παιδιά με αυτισμό, διάσπαση προσοχής ή αισθητηριακές/συναισθηματικές δυσκολίες

This 3-hour video tutorial teaches you in-depth techniques for keeping children – and children with autism and ADHD – focused in the classroom, during therapy sessions and at home. As an author and international speaker, Teresa Garland, MOT, OTR/L, has trained over 10,000 therapists and educators in the art of implementing self-regulation interventions for children on the autism spectrum or with emotional/sensory disorders. The seminar has Greek subtitles.

Author : Teresa Garland

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top