Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ολιστική Διεπιστημονική Προσέγγιση.

This conference proceeding is focused on presenting the theoretical principles and the educational strategies of Structured Teaching.

Author : Σοφία Μαυροπούλου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top