ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Improving the conditions of joining the educational system for people with specials needs

Author : Στάθης Τριανταφύλλου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top