Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία παιδιών με Αυτισμό

Educational approaches at the global level are examined, according to modern developments, and a critical evaluation of them is attempted in the context of Greek reality and education.

Author : Αλεξάνδρα Στελλάτου, Χρήστος Μαλλόπουλος

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top