Η συμβολή του θεραπευτικού προγράμματος TEACCH σε άτομα με αυτισμό. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015

It concerns the contribution of the TEACCH program to the education of people with autism spectrum disorders.

Author : Γεώργιος Μουτσινάς

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top