Κοινωνικές Ιστορίες για παιδιά με Αυτισμό. Εγχειρίδιο για γονείς και Εκπαιδευτικούς.

Social Stories for children with Autism. Handbook for parents and teachers.

Author : Απτεσλής Λ. Νίκος

Book ID : ISBN 978-5321-63-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top