Παρέμβαση κοινωνικοποίησης ενός παιδιού με αυτισμό στο γενικό σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

A research intervention in a student on the autism spectrum using social stories.

Author : Κουτουβέλη, Χριστίνα, Αικατερίνη-Σοφία Παρούση, and Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top