Παρουσίαση του δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος TEACCH στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου “Ελπίδα”: Ένα επιτυχημένο πείραμα.

In what way has TEACCH contributed to improving the quality of life of the autistic person, developing their autonomy, self-care, socialization, but also their improvement, both in the cognitive field and in the behavioral field.

Author : Ευάγγελος Πιαστόπουλος, Ευάγγελος Κατικαρίδης, Σταύρος Ρίζος

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top