Ψηφιακά παιχνίδια, αυτισμός και διαφοροποιημένη μάθηση : Ένα παιχνίδι για τον αυτισμό

Τhis research examineσ the TEACCH alternative approach, based on structured learning, in conjunction with new technologies and in particular the creation of a digital platform intended for the exclusive use of children within the autism spectrum.

Author : Χριστίνα Ζώπτου Θεμιστοκλή

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top