Autyzm i problemy natury sensorycznej

W niniejszej publikacji Temple Grandin – wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. W książce skupiono się na sposobie myślenia osób ze spektrum oraz na problemach sensorycznych.

Author : Temple Grandin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top