Autyzm wprowadza zmysływ błąd

Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to ani gorszy ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny. Prezentowane w filmie zachowania wiernie odzwierciedlają zachowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Author : Fundacja Synapsis

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top